IMPRESSUM

Societate: Primus Truck

Sediul central: Mikes Kelemen 39/4 520020 Sfântu Gheorghe,România

C.U.I.: 33853706

UID: 33853706

Banca: Banca Transilvania
IBAN: RO35BTRLEURCRT0432858202
BIC/SWIFT: BTRLRO22

Declarație: Toate prețurile sunt în EUR (plus TVA 20%)

Camera / Asociația: Camera de Comerț Burgenland

 

Drepturi de autor și dreptul mărcilor

Persoana responsabilă pentru site va lua măsuri pentru a respecta drepturile de autor asupra reprezentărilor grafice, înregistrărilor audio, secvențelor video și textelor folosite în orice publicație, pentru a folosi reprezentări grafice, înregistrări audio, secvențe video și texte create de aceasta sau care nu sunt protejate de o licență. Autorul se va asigura că drepturile de autor asupra imaginilor, sunetelor, scenelor video și textelor folosite sunt respectate în orice publicație, că sunt folosite imagini, sunete, scene video și texte create de acesta sau care nu sunt protejate de o licență. În cazul în care, în cadrul ofertei internet, denumiri sau mărci comerciale protejate sunt folosite, sau, dacă este necesar, menționate de terți, acestea fac, fără excepție, obiectul prevederilor dreptului mărcilor relevant și drepturilor de proprietate ale proprietarului înregistrat respectiv. Doar ca urmare a menționării acestora, nu se poate trage concluzia că aceste mărci comerciale nu ar fi protejate de drepturile terților! Dreptul de autor asupra obiectelor publicate și dezvoltate de acesta îi revine în mod exclusiv autorului site-ului. Reproducerea și utilizarea acestor imagini, sunete, scene video și texte în alte publicații, în format electronic sau tipărit, nu sunt permise fără consimțământul explicit al autorului. Dreptul de autor asupra obiectelor publicate create de persoana responsabilă pentru site îi revine în mod exclusiv persoanei responsabile pentru site. Orice reproducere sau utilizare a unor astfel de imagini, înregistrări audio, secvențe video și texte în alt format electronic sau tipărit.

 

Trimiteri și link-uri

În cazul unor trimiteri directe sau indirecte către site-uri terțe aflate în afara sferei de responsabilitate a persoanei responsabile pentru site, răspunderea poate fi invocată doar dacă persoana responsabilă pentru site avea cunoștință de conținut și ar fi posibil și rezonabil din punct de vedere tehnic ca aceasta să folosească. Pentru orice conținut ilegal, incorect sau incomplet, și în special pentru orice prejudicii rezultate din utilizarea sau neutilizarea informațiilor prezentate în acest mod, răspunde în mod exclusiv furnizorul paginii către care se face trimiterea, nu persoana care face trimiterea către publicația respectivă.

partners